سخن بزرگان :

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست
خیام

درصورتی که اولین بار است وارد سامانه می شوید گذرواژه کد ملی 10 رقمی شماست

با حروف کوچک وارد کنید.